logologo

FALİYETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

Devamını Oku

Dökümantasyon ve Analiz Çalışmaları

Devamını Oku

Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri

Devamını Oku

Acil Durum Çalışmaları

Devamını Oku

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

Devamını Oku

Sağlık gözetimi

Devamını Oku

Eğitim ve Bilgilendirme

Devamını Oku

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye'de ve diğer uluslarda tüzük ve kanunlarla çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin biribirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.

İş Güvenliğinin Önemi

Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OSGB‘ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Hakkında Yasal Düzenlemeler

OSGB’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır. 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB’leri yeniden tanımlamıştır. Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) AVANTAJLARI NELERDİR?

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğundadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;
a) En az bir işyeri hekimi,
b) En az bir iş güvenliği uzmanı,
c) En az bir diğer sağlık personeli,
İstihdamı zorunludur. Osgb‘de ayrıca bu birimlerin Bakanlığa karşı iş ve işlemlerinden sorumlu olacak lan bir Sorumlu Müdür gerekmektedir.

Akdeniz osgb Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı Onaylı bir kuruluştur

Images

Faliyetlerimizden

Ekibimiz

AZİZ YILMAZ


A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (FİRMA SAHİBİ)

PELİN MISIROĞLU


B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ELMAS ZORLU AKTÜRK


C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

FATİH KULAÇ


C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ŞEVKET ŞENGÜN


İŞYERİ HEKİMİ

SEVAL KARADEMİR


B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

YASEMİN ÖZKAN


C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

BÜLENT ÖZGÜN


B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

GÜLHANIM TAŞ


DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

MEHMET ESİN


MUHASEBE

İLAY ALEV ERDEM


C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

TOLGA ÇETİNKAYA


A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI